Etapa I

Sprijin pentru infiintarea de noi intreprinderi sociale

  •  Informarea publicului cu privire la actiunile derulate in cadrul proiectului;
  • Selectarea grupului tinta ce va participa la actiunile de sprijin organizate;
  • Derularea unui program de formare antreprenoriala specifica si a altor activitati de sprijin oferite in vederea infiintarii de intreprinderi sociale;
  • Selectarea planurilor de afaceri ce vor fi finantate in cadrul proiectului.

Etapa II

Implementarea planurilor de afaceri si monitorizarea functionarii intreprinderilor sociale

  • Servicii personalizate de cosiliere, ulterior finalizarii procesului de selectie a planurilor de afaceri, adaptate nevoilor si asteptarilor fiecarei persoane in parte;
  • Asigurarea infiintarii si demararii functionarii intreprinderilor ce vor implementa planurile de afaceri cu ajutor de minimis in cadrul proiectului;
  • Monitorizarea functionarii si dezvoltarii afacerilor finantate.