CONCURS PLANURI DE AFACERI

Absolventii cursurilor organizate in cadrul proiectului se vor putea inscrie la competitia de planuri de afaceri in urma careia se vor selecta 25 antreprenori si afacerile sociale propuse de acestia.

La concursul planurilor de afaceri se pot inscrie si persoane care nu au participat la cursurile organizate in cadrul proiectului, care detin un certificat de absolvire program de formare „Antreprenor in economia sociala” si se incadreaza in grupul tinta eligibil pentru proiect, acestia din urma reprezentand maximum 10% din totalul afacerilor selectate.

Media sumei acordate pentru o intreprindere sociala infiintata de persoanele ale caror planuri de afaceri au fost aprobate in cadrul proiectului va fi de 84.000 euro/ plan de afaceri, toate aceste sume fiind acordate in raport cu numarul de locuri de munca nou create propuse in cadrul planului de afaceri selectat, activitatile eligibile etc.

Acordarea acestei finantari se va realiza in baza unui contract de subventie, iar ajutorul de minimis se va putea acorda in maximum 3 transe, conform Metodologiei de selectie a planurilor de afaceri.

Informatii suplimentare privind inscrierea la concurs, evaluarea si selectia planurilor de afaceri castigatoare care vor beneficia de finantare, precum si documentele necesare inscrierii, se regasesc in Metodologie, sectiunea “Metodologie concurs plan de afaceri”.

Descarca

Am publicat Metodologia de evaluare si selectie a planurilor de afaceri, aplicabila in cadrul concursului planurilor de afaceri organizat la nivelul proiectului WEstart! – Sustinem dezvoltarea economiei sociale, cod SMIS 128541.

Calendarul desfasurarii concursului este urmatorul:

 • 15.01.2021, ora 12:00 – Deschidere platforma;
 • 29.01.2021, ora 18:00 – Inchidere platforma;
 • 20.02.2021 – Publicare lista intermediara evaluare tehnico-financiara.

Inscrierea la concurs se face exclusiv pe baza de dosar de candidatura depus online prin intermediul platformei: https://concurswestart.ro/

Conditii de participare

 • Schema de minimis vizeaza intreprinderi sociale;
 • Persoanele fizice nu pot avea calitatea de asociat/ administrator/ rep
 • rezentant legal/ angajat in cadrul a mai mult de o intreprindere infiintata in cadrul programului;

Domenii exceptate de la finantare:

 • Pescuit si acvacultura;
 • Productie primara de produse agricola;
 • Prelucrare si comercializare produse agricole;
 • Export catre tari terte sau catre state membre, ajutoare legate direct de cantitatile exportate, ajutoare destinate infiintarii si functionarii unei retele de distributie sau destinate altor cheltuieli curente legate de activitatea de export;
 • Achizitia de vehicule de transport rutier de marfuri.

Important !

Afacerile vor avea sediul social si, dupa caz, puncte de lucru in mediul urban/ rural, intr-una din regiunile: Nord-Vest, Sud-Muntenia, Nord-Est, Sud-Est.

Beneficiarul angajeaza numarul de persoane corespunzator cuantumului ajutorului de minimis primit, in maximum 3 luni de la semnarea contractului de subventie.

Angajatii au domiciliul/resedinta intr-una din regiunile Nord-Vest, Sud- Muntenia, Nord-Est, Sud-Est, in mediul rural sau urban.

Activitatile propuse prin planul de afaceri selectat si aprobat se vor mentine pe o perioada de cel putin 24 de luni de la data infiintarii.

Persoanele fizice care infiinteaza afaceri nu trebuie sa aiba calitatea de asociati majoritari in structura altor intreprinderi, la data semnarii contractului de subventie.