Asociatia”PartNET – Parteneriat pentru Dezvoltare Durabila”, in calitate de Lider, in parteneriat cu Asociatia ASCEND, implementeaza proiectul WEstart! – Sustinem dezvoltarea economiei sociale, cod MySMIS 128541, in perioada 29 noiembrie 2019 – 28 noiembrie 2022, in regiunile Sud-Est, Sud-Muntenia, Nord-Est  si Nord-Vest.

WEstart! – Sustinem dezvoltarea economiei sociale 

Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Capital Uman 2014-2020, Axa prioritara 4 – Incluziunea sociala si combaterea saraciei, Prioritatea de investitii 9.v – Promovarea antreprenoriatului social si a integrarii vocationale in intreprinderile sociale si economia sociala si solidara pentru a facilita accesul la ocuparea fortei de munca, Obiectivul specific 4.16 – Consolidarea capacitatii intreprinderilor de economie sociala de a functiona intr-o maniera auto-sustenabila.

Obiectivul general al proiectului WEstart!

Obiectivul general al proiectului WEstart! il reprezinta consolidarea capacitatii intreprinderilor de economie sociala de a functiona intr-o maniera autosustenabila prin cresterea numarului de entitati de economie sociala in regiunile Sud-Est, Sud-Muntenia, Nord-Est si Nord-Vest, in vederea stimularii integrarii pe piata fortei de munca a persoanelor din grupurile vulnerabile si a combaterii saraciei, prin infiintarea de intreprinderi sociale si crearea de noi locuri de munca.
In cadrul proiectului se vor organiza programe de formare antreprenoriala specifica, precum si dezvoltarea cunostintelor si competentelor relevante, gratuite, cu certificare nationala in conformitate cu Ordonanta nr. 129/2000 privind formarea profesionala a adultilor, pentru un numar de 105 persoane, in scopul infiintarii si functionarii a 25 de intreprinderi sociale si a crearii de minim 100 de noi locuri de munca durabile si de calitate.

Principalele rezultate asteptate ale proiectului

Proiectul va produce un efect pozitiv pe termen lung si anume acela de a contribui la dezvoltarea durabila a regiunilor Sud-Est, Sud-Muntenia, Nord-Est si Nord-Vest prin infiintarea si functionarea a 25 de intreprinderi sociale cu minim 100 de locuri de munca nou create, care vor contribui concret la dezvoltarea comunitatilor locale prin crearea de noi locuri de munca, implicarea persoanelor apartinand grupurilor vulnerabile in activitati cu caracter social si economic, facilitand accesul acestora la resursele si serviciile comunitatii la 6 luni dupa terminarea sprijinului.

0
25 intreprinderi sociale infiintate si 25 de antreprenori sprijiniti prin finantare si activitati suport (consiliere si mentorat, monitorizare)
0
100 de locuri de munca create de intreprinderile sociale infiintate (cel putin 4 locuri de munca/afacere)
0
105 persoane selectate in grupul tinta si instruite in tematica antreprenoriatului social (certificate „Antreprenor in economie sociala” recunoscute de ANC)
0
105 persoane selectate in grupul tinta si instruite in domenii relevante pentru antreprenoriatul social (certificate recunoscute de ANC)
0
1 concurs de evaluare planuri de afaceri derulat si 25 planuri de afaceri selectate in vederea finantarii

Valoarea proiectului

Valoarea proiectului este de 13,774,672.10 lei, din care 11,708,471.33 lei contributia Uniunii Europene si 2,066,200.77 lei contributie din bugetul national.